1.سابقه کار صندوق داری حداقل یکسال

2.آشنایی  به نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم

3.سن بین 25 تا 45

4.حتما ساکن محدوده شرق تهران (ترجیحا پیروزی)

5.با انگیزه زیاد برای پیشرفت و متعهد

6.دارای روحیه کار تیمی،امانت داری،وقت شناس و خوش اخلاق

*ساعت کاری شیفت صبح10 صبح تا 14

شیفت بعدازظهر 16 تا 22 (الویت در استخدام)

*محصل،سرباز،دانشجو پذیرفته نمیشود

*مبلغ حقوق براساس تجربه و توانایی بین 4تا 8 میلیون

*درصورت داشتن تمامی بندهای بالا با شماره 09129437566 تماس بگیرید